Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Arany Lótusz Alapítvány - Alapító Okirat

2008.10.02

Arany Lótusz Alapítvány 2013-as Beszámoló 

Arany Lótusz Pagoda

Orientalisztikai- és Tradicionális Harcművészeti

Alapítvány 

10917622_336477559884714_970576962_n.jpg

Alapító Okirat Módosítása
2008-ban

1452241_748744601840160_7296101445697758700_n.jpg

Arany Lótusz Pagoda

Orientalisztika- és Tradícionális Harcművészeti Alapítvány

Alapító Okirat Módosítása 2008-ban
 
Amely abból a célból készült, hogy az Alapítvány Kuratóriuma az Alapítókkal egyetértésben a Pest Megyei Főügyészség észrevételei és felhívása alapján a kezelő-szerv kijelölésére vonatkozó megállapításokat a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv útmutatásai alapján módosítsa!
1/ Az alapítók: Kercza István, szül.: Budapest, 1971.01.03. anyja neve: Dányi Róza
                        Kelemen Imre, szül.: Mátészalka, 1972.04.23. anyja neve: Kovács Ágnes
 
2/ Az Alapítvány megnevezése:
Arany Lótusz Pagoda Orientalisztikai- és Tradícionális   Harcművészeti Alapítvány
Rövidített neve: Arany Lótusz Alapítvány
 
Alapítás dátuma: 1996. * Bejegyzés dátuma: 1996.07.23. *Nyilvántartási száma: 1139
Szervezet típusa: Magánjogi Alapítvány
Bírósági végzés, vagy hatósági engedély száma: 3. Pk.A.60. 154/96/2   kelte: 1996.07.25.
Adószám: 18672260-1-13
Pénzforgalmi jelzőszám (számlaszám): 11742094-20151043 (Vác, OTP
A végzett tevékenység kódja: 14 (sport) * Törzsszám: 18672260
Szakág (szakmakód): 9199 * Gazdálkodási forma: 569 * Megye: 13
 
3/ Az Alapítvány székhelye és levelezési címe: 2633.Ipolytölgyes, Kossuth Lajos u.43.
 
4/ Az Alapítvány létrehozásának és működésének céljai:
 • A/ — A Magyar Kung-Fu Szakszövetség keretein belül, vagy más formában működő Shirayán Vajrámutthí Torna- és Harcművészeti Akadémia Iskoláinak működési feltételeinek megteremtése és folyamatos biztosítása.
 • B/— Rendszeres összejövetelek szervezése és lebonyolítása tradícionális harcművészeti gyakorlatozások és orientalisztikai tanulmányok végzése céljából, továbbá mindezekhez az anyagi és egyéb feltételek megteremtése.
 • C/ — Bemutatók, előadások, közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása.
 • D/ — Tanfolyamok, továbbképzések szervezése, azok feltételeinek megteremtése a tradícionális harcművészetek és a kapcsolódó ismeretek terjesztése és népszerűsítése érdekében.
 • E/ — Tanulmányi- és Gyakorlatozó Központ létrehozása, azon belül gyakorlóterem és könyvtár létrehozása és működési feltételeinek megteremtése a Shirayán Vajrámutthí harcművészeti tanulmányok és az orientalisztikai tanulmányok, valamint más szabadidős sporttevékenységek végzésének biztosítása céljából, a 2633. Ipolytölgyes, Kossuth L.u.43.sz. alatti, az Alapítvány tevékenységének folyamatos biztosítása érdekében Leányfalvi Attila által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott területen, építményekben és helyiségekben.
 • F/ — Szakkiadványok, tanulmányi jegyzetek, könyvek szerkesztése, készítése, készíttetése és terjesztése, valamint kiadói tevékenység végzése népszerűsítő- és oktatási segédanyagként használható nyomdai termékek előállítása, előállíttatása és terjesztése céljából.
 • G/ — Szaktanfolyamok, tanulmányi kirándulások- és utazások, téli- és nyári szaktáborozások, minősítő vizsgák, beszámolók szervezése és lebonyolítása, s a mindezekhez szükséges feltételek megteremtése.
 • H/ — A gyakorlatozásokhoz és tanulmányokhoz, valamint a szabadidős sporttevékenységekhez szükséges felszerelések és eszközök, szakkönyvek, szemléltető eszközök beszerzése, s ezek anyagi és egyéb feltételeinek biztosítása.
 • I/ — A Shirayán Vajrámutthí harcművészet gyakorlói, valamint az Alapítványhoz csatlakozók, a segítők és a szimpatizánsok számára folyamatos gyakorlatozási és sportolási lehetőség biztosítása és a személyes gyakorlóeszközök-védőfelszerelések beszerzéséhez és használatához számukra támogatás biztosítása.  
 • J/ — A szakmai vezetők, oktatók, mesterek, előadók tevékenységi feltételeinek biztosítása és a feltételek megteremtése.
 • K/ — Külföldi- és belföldi tanulmányutak szervezése és lebonyolítása, ösztöndíjak megpályázása, pályázatok lebonyolítása, külföldi szakemberek meghívása, s az ezekhez szükséges feltételek biztosítása.
 • L/ — Szakmai célú külföldi- és belföldi csereutak, cseretáborok szervezése, lebonyolítása, s az anyagi és egyéb feltételek megteremtése. Utazásszervezés az alapítványi célkitűzések megvalósítása érdekében, az idevágó jogszabályi előírások figyelembevételével.
 • M/ —  A távol-keleti kultúrák, művészetek, sportjátékok tanulmányozása, az érdeklődők részére történő felelevenítése, terjesztése. Az alapítványi céloknak megfelelő sport-, kulturális- és művészeti rendezvények szervezése és lebonyolítása, amatőr- és hivatásos harcművészeti versenyek, bajnokságok szervezése és lebonyolítása, bemutatók, előadások szervezése és lebonyolítása a kompetens felügyeleti szervek útmutatásai, előírásai és felügyelete mellett.
 • N/ — A fiatalság aktív sportéletre nevelése, a sportszemléletű életvitel, életmód kialakítása s ebből a célból tömegsport-, szabadidős- és sporttevékenységek szervezése és lebonyolítása.
 • O/ — Esélyegyenlőség elveinek megvalósítása az egyesületi célkitűzések egyéb vonatkozásait felhasználva.
 • P/ — Rekreációs tevékenységek.
 • R/ — Hagyományos gyógyászati tevékenységek az idevágó jogszabályok figyelembevétele és betartása mellett.
 • S/ — Az Alapítvány külön figyelemmel viseltet a természetvédelem és állatvédelem tárgyában, s ezen tevékenységekben lehetőségeihez mérten aktív részt vállal.
 • T/ Az Alapítvány működési területein, rendezvényein és kiadványaiban aktív tevékenységet vállal a kábítószer-fogyasztás negatív hatásainak terjesztésében is.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független, s azoknak anyagi támogatást nem nyújthat!
Az Alapítvány nyitott, így mind belföldi-, mind külföldi természetes személyek és jogi-személyek csatlakozására is lehetőség van! Az Alapítvány működéséhez csatlakozás nélkül is lehet támogatást nyújtani!
5/ Az alapítványi vagyon működtetése: Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet illeti meg, mely azt kamatozó banki letétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt-, kincstárjegyet-, letéti jegyet vásárolhat, azzal az Alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban vehet részt. Az alapítványi célok elérése érdekében az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból nyújtható: ösztöndíj, szociális segélyezés, alapítványi díj létesítése, alapítványi célok közt felsorolt tevékenységek finanszírozása. Az alapítványi vagyon teljes egészében felhasználható.
6/ Az Alapítvány kezelő szerve:
Az Alapítvány kezelő szerve az alapítók által létrehozott 3 tagú kuratórium, melynek tagjait az alapítók jelölik ki és kérik fel határozatlan időtartamra. A kuratórium tagjai bármikor visszahívhatóak, ha tevékenységüket nem az alapítványi érdekeknek megfelelően látják el, vagy ha tevékenységükkel, magatartásukkal veszélyeztetik az Alapítvány érdekeit.
A Ptk.74/C.§ (6) bekezdése értelmében, ha a kezelő szerv (szervezet) tevékenységének célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki.
7/ Az Alapítvány képviselete:
Az Alapítvány képviseletét a háromtagú kuratórium látja el. Az Alapítvány nevében a kuratórium elnöke önállóan is jogosult eljárni. A kuratórium két másik tagja a kuratóriumi elnökkel egyeztetve az alapítványi ügyekben jogosultak önállóan is eljárni.  
Az alapítók által kijelölt és jelenleg pozícióban lévő kuratórium tagjai: Leányfalvi Attila kuratóriumi elnök, Fejér Gábor kuratóriumi tag, Sütő Csaba kuratóriumi tag.
Az Alapítvány számlán kezelt pénzének felvételében, kezelésében, átutalások és egyéb kifizetések teljesítésében Leányfalvi Attila kuratóriumi elnök, valamint Fejér Gábor és Sütő Csaba, a kuratórium tagjai külön-külön, önállóan is jogosultak eljárni, önálló pecsételési- és aláírási jogkört gyakorolva.
8/ Egyéb:
Az Alapító Okirat nyilvántartásba vétele előtt az Alapítvány nevében eljárt személyek, alapítók mentesítve lettek az alapítványi működés megkezdése utáni feladatokkal és egyéb intézkedésekkel kapcsolatos felelősségük alól.
A kuratórium tagjai maguk állapítják meg ügyrendjüket, s legalább évente egyszer üléseznek. A kuratórium akkor határozatképes, ha legalább a tagok 2/3-a jelen van, s ebből egyik az elnök. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet készít.
Az Alapítvány határozatlan időre jött létre. Megszűnése esetén annak vagyonát (az esetleges követelések kifizetése után) az Alapítvány által támogatott Shirayán Vajrámutthí harcművészet mesterei által létrehozott magyarországi szervezetre kell hagyományozni, a használatba adott egyéb ingó- és ingatlan vagyontárgyak eredeti tulajdonosaik számára történő visszajuttatása mellett. A jelen okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk., valamint az alapítványokra vonatkozó aktuális rendelkezések és egyéb jogszabályok az irányadóak.
 

Kelt: Ipolytölgyes, 2008.augusztus 29. 

 

A mappában található képek előnézete India